Privacy

PRIVACYBELEID ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming bij het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II – laan 20, 1000 Brussel

En

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Wanneer en welke persoonsgegevens verwerken we?

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Waarom en op welke wijze verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Wat zijn uw rechten?

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

VERKLARING VOOR COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN VOOR DE WEBSITE MOBILITY.IPSOS.BE

Wie verwerkt uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?

Hoe beperkt, weigert of verwijdert u het gebruik van cookies?

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?

Welke gegevens verwerken wij over u?

Hoe oefent u uw rechten uit?

Wat zijn cookies precies?

Welke soorten cookies bestaan er?

Wie plaatst de cookies?

Hoe lang blijven de cookies actief?

Welke cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken wij op de website https://mobility.ipsos.be?

Algemene informatie