Welkom op de website van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag


Heeft u nog vragen over het onderzoek? Surf dan naar mobility.ipsos.be/Info.
Heeft u nog vragen over het beleid inzake gegevensverwerking? Surf dan naar: mobility.ipsos.be/privacy.

Door in te loggen met de code die u heeft ontvangen per brief, geeft u aan dat u de privacy-informatie hier gelezen en begrepen heeft, en dat u vrijwillig deelneemt aan deze bevraging en toestemming geeft tot verwerking dan de door u ingevulde persoonsgegevens.


LOGIN

Mocht dit nodig zijn dan kan u de vragenlijst op elk moment onderbreken en nadien weer opstarten met uw unieke code. Uw reeds ingevulde antwoorden blijven beschikbaar.

Ondervindt u problemen met het inloggen?
Voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mail naar info.mobility@ipsos-online.com, of bel naar 0800/ 32282.
Voor inwoners van het Vlaams Gewest: mail naar info.mobiliteit@ipsos-online.com, of bel naar 0800/32281